De therapie

psychoanalytische

psychotherapie

Wat houdt deze therapie in?

Psychoanalytische therapie is een vorm van psychotherapie gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de cliënt. Het doel van de behandeling is het verhelderen van de achtergrond en betekenis van psychische problemen die functioneren en omgang met anderen belemmeren. Door samen de innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en fantasieën te onderzoeken, kunnen cliënten meer grip krijgen op hun doen en laten. Het gaat uiteindelijk altijd over de manier waarop mensen impliciet of expliciet omgaan met zichzelf en hun naaste omgeving.

Op specifieke indicatie voeg ik medicatie en/of traumabehandeling toe aan de therapie. Als psychiater kan ik zelf medicatie voorschrijven en integreren in het geheel van de behandeling.

Het doel

Het doel is het vergroten van uw zelfinzicht, meer vrijheid te kunnen ervaren in uw denken en doen, uw handelen meer verbonden te laten zijn aan werkelijke intenties, waarbij uw klachten verbleken dan wel uitdoven.

Gedachten en gevoelens

Samen met de therapeut ontdekt de cliënt achterliggende gedachten en gevoelens – zoals angst, schaamte, onzekerheid en schuld – die vaak minder bewust zijn, hun wortels in het verleden hebben en leiden tot herhalingspatronen. Soms gaat het ook om het verhelderen en onder woorden brengen van gedrag dat in het geheel niet bewust is en dat ook niet eerder  geweest is.

Effectieve therapie

Psychoanalytische psychotherapie is een methodische en bewezen effectieve therapie,  kent verschillende vormen toegespitst op speciale problemen en heeft de ontwikkeling van ieder mens tot uitgangspunt. Tegenwoordig wordt het vaak  Psychodynamische Therapie (PDT) genoemd.